Algemene voorwaarden

Privacybeleid

Inschrijven voor de activiteiten van Fagus Outdoor gebeurt via de website (inschrijvingsformulier) of via e-mail. De persoonlijke gegevens die gevraagd worden tijdens de inschrijving worden door Fagus Outdoor enkel gebruikt om te communiceren over de activiteiten. U kan op elk moment beslissen om uw gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Deze persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.

Materiaal en verhuur

Veiligheid wordt bij Fagus Outdoor hoog in het vaandel gedragen. We zorgen ervoor dat alle deelnemers over het juiste materiaal beschikken om deel te nemen aan onze activiteiten en op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften. Voor watergebonden activiteiten draagt iedere deelnemer een zwemvest en indien nodig een helm. Voor de activiteiten kan materiaal gehuurd worden. Deelnemen met eigen materiaal is mogelijk maar op eigen risico.

Voor alle vormen van huur van materiaal gelden volgende regels:

  1. Fagus Outdoor is niet verantwoordelijk voor materiële of lichamelijke schade berokkend aan derden door het gebruik van gehuurd materiaal.
  2. Gehuurd materiaal moet gebruikt worden waarvoor het dient. Foutief gebruik is niet toegelaten. De gebruiker moet zich houden aan de veiligheidsvoorschriften die bij de gehuurde materialen horen en meegegeven worden door Fagus Outdoor.
  3. Gehuurde materialen worden in dezelfde staat teruggebracht als dat ze gehuurd zijn. Dit betekent droog, proper en met alle onderdelen.
  4. In geval van beschadiging of niet terug brengen in oorspronkelijke staat wordt een bedrag van de waarborg afgehouden dat de schade compenseert.
  5. De huurprijzen op de website zijn een indicatie. De exacte prijzen worden meegedeeld bij reservatie.
  6. De waarborg wordt voor het ophalen/leveren van het materiaal betaald, cash of via overschrijving. Zonder waarborg wordt er geen materiaal verhuurd. De waarborg wordt volledig terugbetaald op voorwaarde dat er geen schade is aan het verhuurde materiaal. Als dit wel het geval is, wordt een bedrag overeenkomstig met de toegediende schade afgehouden. De waarborg wordt teruggegeven bij ontvangst van het materiaal of binnen de 7 dagen teruggestort.

Schade of verlies zal als volgt worden aangerekend:

  • Klein gaatje (diameter < 1cm)  €30
  • Groot gaatje (diameter > 1cm ): €50
  • Snede (min. 2cm, anders hersteltarief gaatje): €100
  • Schade of verlies aan zitje, rugsteun of spatzeil:  €40

Bij totaal verlies van materiaal – uitgaande van helft aankoop waarde cfr. officiële verkoopsprijzen: Kokopelli Packraft (€600), Mekong packraft (€450), peddel (€40), zwemvest (€30), opblaaszak (€20), droogzak (€10), sprayskirt (€25 euro), …

In tijden van corona (vanaf 18 maart 2020 tot nader order)

De strikte coronamaatregelen van de Federale Overheid bepalen de mogelijkheden voor recreatieve activiteiten in groep, vanaf 18 maart 2020 tot nader order. Daardoor kunnen geplande activiteiten van Fagus Outdoor mogelijk niet doorgaan onder de verwachte omstandigheden of volgens het vooropgestelde programma. De regering voorziet enkele maatregelen om ondernemingen in de evenementensector te beschermen. Fagus Outdoor heeft het recht om tijdelijk niet terug te betalen, wanneer het geannuleerde evenement op een latere datum, binnen een redelijke termijn, georganiseerd kan worden. Als de deelnemer kan aantonen dat hij/zij in de onmogelijkheid is om op die nieuwe datum het evenement bij te wonen, kan een terugbetaling gevraagd worden. Fagus Outdoor krijgt voldoende tijd om terug te betalen, zodat de terugbetalingen in de tijd kunnen worden gespreid. We zoeken steeds individueel met elke deelnemer naar de beste oplossing.   

Ongeval of schade tijdens activiteiten

Veiligheid en verantwoordelijkheidszin zijn prioriteit tijdens de activiteiten van Fagus Outdoor. Deelnemers worden steeds geïnformeerd over de risico’s van de activiteit en krijgen uitgebreide instructies in verband met veiligheid. De activiteiten van Fagus Outdoor zijn actief, sportief en in de natuur. Deelname aan de activiteiten is op eigen risico. Fagus Outdoor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal aan/van eigendom van de deelnemer of schade aan personen (zowel deelnemers als derden).

Fagus Outdoor heeft een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor zelfstandigen voor het geval de onderneming aansprakelijk gesteld wordt door nalatigheid voor schade aan goederen of personen. Ongevallen, blessures, of andere schade ten gevolge van je deelname aan de activiteiten van Fagus Outdoor worden gedekt door de mutualiteit van de deelnemer of de familiale verzekering. Lichamelijke of geestelijke problemen die een invloed kunnen hebben op het verloop van de activiteiten moeten op voorhand gemeld worden.

Voorwaarden annulatie door particulieren

Een administratiekost van 10 euro wordt aangerekend bij annulering door de deelnemer. Vanaf 2 weken voor de start van de activiteit wordt 30% van de deelnameprijs afgehouden, 50% vanaf 1 week en 100% indien er geannuleerd wordt één dag op voorhand of de dag zelf. Een inschrijving is officieel nadat het inschrijvingsformulier werd ingestuurd door de deelnemer en de betaling ontvangen werd. Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden binnen de 15 dagen na het ontvangen van de factuur of betalingsopdracht.

Voorwaarden annulatie door bedrijven

Bedrijven nemen persoonlijk contact op met Fagus Outdoor om een activiteit te bespreken en te reserveren. Bij de reservatie wordt een verwacht aantal deelnemers gespecifieerd om een schatting te maken van de totale kostprijs. De reservatie is geldig na storting van een voorschot van 50% van deze kostprijs. Het resterende bedrag wordt ten laatste 15 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit overgemaakt en het exacte deelnemersaantal wordt doorgegeven.

De activiteit annuleren kan tot 2 maanden voor aanvang. Hiervoor wordt een administratiekost van 30 euro gerekend. Annuleren van 2 maanden tot 1 maand voor de start van de activiteit resulteert in een kost van 15% van het totaalbedrag. Annuleren van 1 maand tot 14 dagen voor de start van de activiteit resulteert in een kost van 30% van het totaalbedrag. Annuleren van 14 dagen tot 7 dagen voor de start van de activiteit resulteert in een kost van 50% van het totaalbedrag. Annuleren op minder dan 5 dagen voor de start van de activiteit resulteert in een kost van het volledige bedrag.

Annulatie door Fagus Outdoor

Slecht weer is geen reden om de activiteit niet te laten doorgaan. Enkel bij noodweer wordt de activiteit verplaatst naar een andere datum of gezocht naar een alternatief. Indien het door externe omstandigheden (waterstand, obstakels, droogte, …) niet mogelijk is op de geplande locatie (watergebonden) activiteiten te organiseren, wordt een waardig alternatief gezocht. Voor alle activiteiten in particulier verband geldt een minimum aantal deelnemers. Dit aantal wordt bepaald per activiteit en meegedeeld via de communicatie van deze activiteit.

Indien een activiteit toch door Fagus Outdoor geannuleerd moet worden door overmacht (ongeval, schade materiaal, …) wordt de deelnemer hiervan zo snel mogelijk ingelicht. In dit geval heeft de deelnemer recht op 100% terugbetaling van het inschrijvingsgeld. De deelnemer kan geen schadevergoeding aanvragen als Fagus Outdoor een activiteit annuleert.

Programma en deelnemers

De activiteiten van Fagus Outdoor worden georganiseerd in de natuur. Dit is een variabele en onvoorspelbare omgeving. Daarom behoudt Fagus Outdoor het recht om het programma aan te passen op basis van de groepssamenstelling, de weersomstandigheden of overmacht. Er wordt steeds samen met de deelnemer gezocht naar een volwaardig alternatief.

Overmatig verbruik van alcohol is niet toegelaten tijdens de activiteiten van Fagus Outdoor. Deelnemers die voor de start van de activiteiten duidelijk onder invloed zijn van alcohol of drugs zullen geweigerd worden. Wanneer een deelnemer tijdens een activiteit onder invloed raakt, vervalt elke verantwoordelijkheid van Fagus Outdoor voor schade of ongevallen. Gedrag van een deelnemer dat het vlotte verloop van de activiteit verstoort, wordt niet getolereerd en leidt tot een uitsluiting van verdere deelname.

Fagus Outdoor wil mensen in contact brengen met de natuur op een duurzame manier. We streven ernaar om onze activiteiten zo duurzaam mogelijk te organiseren. Van de deelnemer eisen we dat hij/zij zorgdraagt voor de natuur en respectvol omgaat met de andere deelnemers en onze omgeving.